October 23, 2020 - Friday
Website Name Image
Weather icon
31.85 ℃, Light rain
Davao City, Philippines

Bong Go: 2022 elections must push through

September 25, 2020 - Friday 4:09 PM by MDM

Article Banner Image

Re: suggestion for postponement of 2022 elections due to the pandemic. 

RESPONSE OF SEN. BONG GO: 

Para sa akin, dapat magawan ng paraan na maituloy ang eleksyon. Pag-aralan natin ang ibang alternatibong paraan gamit ang teknolohiya kung paano maisasagawa ang eleksyon sa paraan na malinis, may kredibilidad, naaayon sa batas, at ligtas para sa ating mga mamamayan. 

We still have time to prepare. Let us also study best practices conducted in other countries. Postponing the elections should be a last resort. The government must ensure continuity of delivery of public services, including protecting Filipinos’ right of suffrage, even in times of crises. 

Habang ginagawa natin ang lahat upang malampasan ang krisis na ito, hindi dapat mapabayaan ang ibang serbisyo na dapat ibinibigay ng gobyerno, kasama na diyan ang karapatan ng taumbayan na bumoto. 

Advertisement
Advertisement